• +46 (0)371-847 00

Online rheometer

ViscoSensor ger kontinuerliga mätningar av smältflödeshastigheten eller skenbar viskositet direkt på tillverkningsprocessen.

ViscoSensor-systemet består av två delar: en Viscosensor Rheologic Sensing Unit (RSU) och en Rheologic Control Unit som kontrollerar ViscoSensor-testparametrarna, ger utdata av beräknade resultat och tillhandahåller kommunikation till ett externt distribuerat kontrollsystem vid behov.

 • Effektiv lösning för onlineviskositets- eller smältindexövervakning.
 • Ingen avfallsström, testat prov återförs till process.
 • Online ASTM D1238 smältflödeshastighet, ISO 1133 eller JIS K 7210.
 • Synbar och inneboende viskositet online.
 • Utbytbara kapillärer.
 • Kompakt mäthuvud för tät extruderanslutning.
 • Enkel "i fältet" kalibrering.
 • 2 Vertex Mercury Free Pressure Transducers för hög noggrannhet.
 • Platina RTD smälttemperatursensor för noggrann testtemperaturmätning.

Kontakta oss för mer information:

Specifications
 • Attaches to process using a single M18 pressure port or flange mounting
 • Effective solution for online viscosity or melt index monitoring
 • No waste stream, tested sample is returned to process
 • Online ASTM D1238 melt flow rate, ISO 1133, or JIS K 7210
 • Online apparent and intrinsic viscosities
 • Interchangeable capillaries
 • Compact measuring head for close extruder connection
 • Simple “in the field” calibration
 • 2 Vertex Mercury Free Pressure Transducers for high accuracy
 • Platinum RTD melt temperature sensor immersed in molten stream for accurate test temperature measurement

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå