• +46 (0)371-847 00

Om oss

Vi är leverantörer för provningsutrustningar för metall, plast & gummi, papper och träindustrin. I våra lokaler i Gislaved genomför vi även utbildningar samt provningar åt kunder.

Vi vill vara bäst inom vårt område

Vi har som målsättning att vara bäst inom vårt område vilket innebär att vi ständigt befinner oss i ett utvecklingsarbete där kraven ställs av våra kunder. Kraven innebär att arbetet med utökning av ackreditering samt förbättring av metoder och instruktioner är en central del av vår verksamhet.

Detta arbete syftar till att leverera högsta kvalitet på såväl våra produkter som på våra tjänster.

            Sekretessavtal mellan kund och ICS AB.

  • Sekretessavtal mellan ICS AB och uppdagsgivaren.

  • Gäller all information som erhålls eller skapats av ICS AB vid utförande av service/kalibreringsuppdrag.

  • Personal, som kommittémedlemmar, leverantörer, personal från externa organ eller enskilda personer som agerar för ICS AB´s räkning, ska hålla all information som erhålls eller skapas i ett service/kalibreringsuppdrag konfidentiellt, såvida inte annat föreskrivs enligt lag.

  • All information, med undatag av den med avsikt att göra allmänt tillgänglig av uppdragsgivaren eller efter överenskommelse mellan ICS AB och uppdragsgivaren, ska beaktas som uppdragsgivarens egendom och ska behandlas konfidentiellt.

  • ICS AB ska på förhand informera uppdragsgivare angående den information som ICS AB har för avsikt att göra allmänt tillgänglig. Uppdagsgivaren ska informeras om vilken information som är aktuell att göra allmänt tillgänglig.

  • När ICS AB, enligt lag, genom avtal, är skyldig att lämna ut konfidentiell information ska ICS AB meddela uppdragsgivare eller berörd person vilken information som lämnas ut, såvida det enligt lag inte är förbjudet.

  • När information angående uppdragsgivare har erhållits från tredje part, ska det behandlas konfidentiellt mellan ICS AB och uppdragsgivaren. Källan får inte röjas mot uppdragsgivaren om inte källan medgivit detta.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå