• +46 (0)371-847 00

ICS AB ackrediterade laboratorium sedan 1997

Att utföra inspektion eller testning med okalibrerad mät- och testutrustning är att gissa resultatet. Ett dyrt instrument med stor precision kan vara en nödvändig förutsättning för en noggrann mätning, men utgör inte i sig en garanti för mätningens noggrannhet. Underhåll, inspektion och kalibrering, baserat på kalibrerade standarder, är därför en aktivitet av grundläggande betydelse.

Bakgrund

ICS AB har kalibrerat dragprovningsutrustning sedan mitten av åttiotalet. Med tiden har kraven skärpts och i mitten av nittiotalet bestämde vi oss för att investera i en ackreditering av vår verksamhet. I april 1997 var vi redo och godkända av SWEDAC. Vi är listade som lab nr. 1515 i Sveriges Mätplats Kalender.

Hur är det gjort? 

Vår ackreditering innebär att SWEDAC, Sveriges nationella myndighet för teknisk ackreditering, har granskat och godkänt vår kompetens, bland annat mot kraven i ISO / IEC 17025. Till hjälp har SWEDAC en expert oberoende teknisk bedömare som granskar våra metoder och referenser. Ackrediteringen granskas en gång om året av SWEDAC och / eller tekniska bedömare. Ackreditering kan dras tillbaka om kraven inte uppfylls eller nyckelpersoner lämnar.

Vad betyder vår ackreditering för våra kunder?

 • Vår mätutrustning kontrolleras och kalibreras med spårbarhet till nationella riksmätplatsen
 • Vår personal har tillräcklig kompetens för kalibreringar
 • Mätresultaten sparas i minst 6 år och hålls konfidentiella
 • Vi deltar i nationella och internationella tester och jämförelser
 • Våra metoder, referenser och resultat är godkända och jämförbara med andra laboratorier runt om i världen
 • Våra mätningar håller hög kvalitet med en etablerad mätosäkerhet

Tensile tester

Tensile Force 0,01 N – 600 kN

                                             Compression force  0,01 N – 2000 kN

Speed 1 mm/min – 1000 mm/min

Length 1 µm – 1000 mm

Extensometers including non-contact (Video/laser)

                                             Length 1 µm – 1250 mm

Thickness gauge

                                            Length                0,5-150mm

                                           Foot pressure 5kPa - 5000kPa

Temperature

-80°C     -     630°C

Hardness Tester

                              Brinell               3,18-650 HBW

                              Vickers              1-2990 HV

                              Knoop                1-2990 HK

                          Rockwell            HRA, HRD, HRC, HRN, HRF, HRB, HRK, HRT, HRH, HRE, HRG

                             Shore                  10-100 °SH

                          IRHD                  10–100 °SH

Scales non automatic

1 mg - 6000kg

                        Foot pressure   5kPa - 5000kPa

_________________________________________________________________________________

Temperature

                           -80°C - 630°C

_________________________________________________________________________________

Hantering av klagomål som skickas till ICS AB.

 • Klagomål till ICS AB ska skickas in skriftligt.
 • Den som tagit emot klagomålet registrerar det enligt vår avvikelsehantering.
 • Mottagaren meddelar företagsledningen angående klagomålet
 • Företagsledningen utser en de eller dem som utreder klagomålet. Dessa får dock inte vara involverade i den laboratorieaktivitet som klagomålet gäller.
 • De utsedda utreder om klagomålet berör en laboratorieaktivitet som ICS AB ansvarar för, är fallet så utreder de utsedda klagomålet.
 • En bekräftelse skickas till kund att ICS AB tagit emot klagomålet och om vi anser att klagomålet berör laboratorieaktivitet som ICS AB ansvarar för.
 • De utsedda samlar in fakta angående klagomålet och fyller i uppföljningen enligt vår avvikelsehantering.
 • Företagsledningen ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas och att kund informeras om vilka åtgärder som vi har beslutat att genomföra.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå