Navigera

ICS AB ackrediterat laboratorium sedan 1997

Att utföra kontroll eller provning med okalibrerade mät- och provnings-utrustningar är att gissa resultatet. Ett dyrbart instrument med stor precision kan vara en nödvändig förutsättning för en noggrann mätning, men utgör i sig självt ingen garanti för mätningens riktighet. Underhåll, kontroll och kalibrering, grundad på kalibrerade normaler är därför en verksamhet av grundläggande betydelse.

Bakgrund

ICS AB har kalibrerat bland annat dragprovningsutrustningar sedan mitten på åttiotalet. Med tiden har kraven skärpts och i mitten på nittiotalet beslutade vi att investera i en ackreditering av vår verksamhet. I April 1997 var vi klara och blev godkända av SWEDAC. Vi står upptagna som lab nr 1515 i Sveriges Mätplatskalender.

Hur går det till?

Vår ackreditering innebär att SWEDAC, Sveriges nationella myndighet för teknisk ackreditering, granskat och godkänt vår kompetens bland annat mot kraven i ISO/IEC 17025. Till sin hjälp har SWEDAC en sakkunnig oberoende teknisk bedömare som granskar våra metoder och referenser. Ackrediteringen revideras en gång per år av SWEDAC och/eller teknisk bedömare. Ackrediteringen kan dras in om kraven inte uppfylls eller nyckelpersoner slutar.

Vad innebär vår ackreditering för våra kunder?

  • √ Vår mätutrustning är kontrollerad och kalibrerad mot nationella referenser hos riksmätplats
  • √ Vår personal har tillräcklig kompetens för provningen
  • √ Mätresultaten sparas under sekretess i minst 6 år
  • √ Vi deltar i nationella och internationella tester och jämförelser
  • √ Våra metoder, referenser och resultat är godkända och jämförbara med andra lab runt om i världen
  • √ Våra mätningar håller hög kvalitet med en fastställd mätosäkerhet
Allmänna vilkor: http://www.mts.com/cs/groups/public/documents/corporatedocuments/sales_terms_ous_070503_sv.pdf
  • ICS AB  | SE-332 21 Gislaved  |  Tel: +46 (0)371-847 00  |  Fax: +46 (0)371-147 76  |  Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.